The Egg Show


chicks200

The Egg Show is a virtual online show of artworks by more than 30 artists, inspired by or made from eggs. The show was organised in one week through social media.

For the occasion of Easter 2012 the theme ‘Egg’ was chosen, which is the meaning of the name of the gallery in Dutch: ‘Ei’. An egg is a symbol for a new beginning, new life, fertility, reproduction, the unknown and an example of the perfection of nature and creation. It is a small miracle hidden in a shell. Does the egg inspire contemporary artists?

From 7 – 9 april 2012 the images were shown on a screen in the gallery window. 

Participating artists: Senad Alic, Nynke Atsma, Els Bannenberg, Rolien Beeker, Steven Bemelman, Laurens de Blocq van Scheltinga, Jacqueline van den Bos, Kees van Burg, Kees van Eunen, Hermanus, Willem van Hest, Annemiek de Jager, Jeroen Jansen, Karla Kassenaar, Katerine van Klaveren, Marina van Koesveld, Nicole Ladrak, Casey McGlynn, Karen Opstelten, Elisabeth Pal, Jorien Röling, Suzanne Scholten, Mariska Schomper, Rob van der Schoor, Vered Terry, Svetlana Tiourina, Caroline Vanderbouhede, Jos Verheugen, Helen Vreedeveld, Klaar Wolf, Yvonne Zomerdijk, Judith Zwaan, Noek Zwaan

De Egg Show is een virtuele online expositie van werken van meer dan 30 kunstenaars, geïnspireerd door of gemaakt van eieren. De expositie werd in een week georganiseerd via sociale media.

Ter gelegenheid van Pasen 2012 kozen we de naam van de galerie, Ei, als thema. Een ei staat symbool voor een nieuw begin, nieuw leven, vruchtbaarheid, voortplanting, het onbekende, en een voorbeeld van perfectie van de natuur en creatie. Het is een wonder verstopt in een schil. Inspireert het ei hedendaagse kunstenaars?

Van 7 t/m 9 april 2012 werden de beelden getoond op een scherm in de etalage van de galerie.

Deelnemende kunstenaars: Senad Alic, Nynke Atsma, Els Bannenberg, Rolien Beeker, Steven Bemelman, Laurens de Blocq van Scheltinga, Jacqueline van den Bos, Kees van Burg, Kees van Eunen, Hermanus, Willem van Hest, Annemiek de Jager, Jeroen Jansen, Karla Kassenaar, Katerine van Klaveren, Marina van Koesveld, Nicole Ladrak, Casey McGlynn, Karen Opstelten, Elisabeth Pal, Jorien Röling, Suzanne Scholten, Mariska Schomper, Rob van der Schoor, Vered Terry, Svetlana Tiourina, Caroline Vanderbouhede, Jos Verheugen, Helen Vreedeveld, Klaar Wolf, Yvonne Zomerdijk, Judith Zwaan, Noek Zwaan